Informasjon om Spillmix.noSpillmix.no drives av Netmix DA.

Eventulle spørsmål om nettstedet kan rettes til:
Netmix DA
Ammerudveien 70
0958 Oslo

Telefon: 21 98 14 55
Telefax: 21 98 14 56

For informasjon om annonsering på Spillmix.no klikk her.

E-post: post@netmix.no
Web: www.netmix.noNedlastbare spill selges av Scandinavian Games. Det er Scandinavian Games som er avtalepart ved kjøp av spill.

Scandinavian Games, ltd.
Grundarland 3
108 Reykjavik
Iceland
Website: www.games.is

Identification number: 430401-3350
VAT registration number: EU752062828